kontakt

spoth s.r.o.

Kmeťovo nám. 2795/3,
811 07 Bratislava

IČO: 44 152 817
DIČ: 2022617520
IČ DPH (VAT No.): SK2022617520

Bankové spojenie (Bank): ČSOB  4006407539/7500
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0640 7539
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Zapísaná v OR OS Bratislava, vložka číslo: 67887/B